LINKS

http://www.kuwi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/kg/osteuropa/forschungsprojekte/odraoder/index.html
Projekt: Odra-Oder. Region Nadodrzański w Europie. Geschichte, Gegenwart und Zukunft eines europäischen Kulturraums / Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

http://www.transodra-online.net/pl
Transodra-Online - ein bilinguales Internetportal für die deutsch-polnische Grenzregion Transodra-Online - dwujęzyczny portal internetowy polsko-niemieckiego pogranicza

http://www.flisodrzanski.pl/index.html
Eine Flussexpedition auf der Oder / Ekspedycja wodno-lądowa Flis Odrzański

http://www.gazetachojenska.pl/index.php
Die „Chojnaer Zeitung“ - eine unabhängige private Wochenzeitung und existiert seit 1990 in Chojna (Wojewodschaft Westpommern, Landkreis Gryfino)
 „Gazeta Chojeńska” - niezależny prywatny tygodnik, ukazujący się od 1990 r. w Chojnie (województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński)

http://www.terazodra.org/viewpage.php?page_id=1
"Teraz Odra" - ein Verein fur die wirtschaftliche Entwicklung des Einzugsgebietes der Oder mit dem Sitz in Wrocław / Stowarzyszenie na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry "Teraz Odra" we Wrocławiu

http://sites.google.com/site/odraczasimiejsce/Home
Eine Wanderausstellung „Fluss-Stadt-Menschen” auf einem Hundert Jahre alten Kahn „Goldene Ente” / Wystawa Rzeka-Miasto-Ludzie, pływająca wystawa na stuletniej barce „Złota kaczka”

http://www.nadbor.pwr.wroc.pl/cms/index.php
Stiftung des Offenen Technik-Museums in Wrocław / Fundacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu

http://powodz.wroclaw.pl
Webseite von Mariusz Adamczyk zur Hochwasserprevention im Oderraum /Portal Mariusza Adamczyka na temat Organizacji ochrony przeciwpowodziowej Nadodrza  

http://www.zegluga.wroclaw.pl/viewpage.php?page_id=28
Binnenschifffahrt gestern, heute, morgen / Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś, jutro

http://www.kammerunion.eu/deutsch/wirtschaftsraum-elbe-oder/imagekampange-odra-oder-2010.html
Tschechisch-deutsch-polnische Imagekampange ODRA-ODER 2010 / Czesko-Niemiecko-Polska  Akcja Promocji ODRA-ODER 2010

http://www.programodra.pl/ramka.htm
Programm für die Oder - 2006 / Program dla Odry - 2006

http://atlas.odra.pl/pl/index.html
OderRegio: Transnationales Handlungsprogramm - Vorsorgender raumordnerischer Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Oder / OderRegio: Transgraniczny program działań - prewencyjna ochrona przeciwpowodziowa z uwzględnieniem działań z zakresu gospodarki przestrzennej w dorzeczu Odry

 

http://atlas.odra.pl/pl/index.html
Atlas obszarów zalewowych Odry / Oder-Auen-Atlas

http://www.kuwi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/kg/osteuropa/forschungsprojekte/odraoder/index.html
Oder-Partnerschaft / Partnerstwo Odra